Diensten voor overheden

Wanneer er een sociale uitkering wordt verstrekt aan een cliënt, waarbij wordt vermoed dat bij de aanvraag inkomsten of vermogen in het buitenland zijn verzwegen, dan kan Verifast uw vermoedens bevestigen of ontkrachten. We kunnen dit doen bij het controleren van nieuwe aanvragen, bestaande uitkeringen of reeds teruggevorderde uitkeringen. De controle wordt aangepast aan het doel. Bij nieuwe aanvragen kan een quick scan worden gedaan, waarbij aanwijzingen worden opgespoord dat er sprake is van inkomsten of vermogen. De aanvrager kan dan met deze aanwijzingen worden geconfronteerd. Als er al sprake is van een uitkering die wordt ingetrokken en teruggevorderd zal de uitkeringsverstrekker vaak behoefte hebben aan bewijzen dat er sprake is van inkomsten of vermogen. In dat geval kunnen ook officiële verklaringen en taxatierapporten worden aangeleverd.

Diensten voor financiële instellingen

Financiële instellingen worden regelmatig geconfronteerd met klanten die verdwijnen naar het buitenland terwijl er nog een schuld openstaat. Door de dalende huizenprijzen brengt het onderpand bij gedwongen verkoop vaak minder op dan de openstaande schuld, waardoor de financiële instelling met een restschuld blijft zitten. Verifast kan de financiële instelling op verschillende manieren van dienst zijn. We kunnen de debiteur opsporen in het buitenland, en we kunnen onderzoeken of de debiteur inkomsten of vermogen heeft in het buitenland. Op basis van deze informatie kan de financiële instelling beslissen of ze verdere acties tegen de debiteur wil ondernemen.

Naast het doen van vermogensonderzoek naar natuurlijke personen biedt Verifast de mogelijkheid tot het doen van onderzoek naar het vermogen van rechtspersonen in het buitenland.

Inhoud van het onderzoek

Afhankelijk van de wet- en regelgeving in het land waar het onderzoek wordt uitgevoerd, kan Verifast de volgende zaken onderzoeken:

  • Adresonderzoek (waar woont de debiteur?)
  • Inkomstenonderzoek (o.a. loon, pensioen, inkomen uit eigen bedrijf)
  • Vermogensonderzoek (o.a. onroerend goed, voertuigen, bankrekeningen, aandelen)

De inhoud van het onderzoek is afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever. In sommige gevallen wordt een quick scan gedaan, terwijl in andere gevallen een diepgravend onderzoek, inclusief het verzamelen van bewijsstukken, wordt uitgevoerd. Het kan gaan om een groot aantal debiteuren of om één specifieke zaak.

Snel handelen is gewenst!

Wij begrijpen dat u uw problemen zo snel mogelijk wilt oplossen. Daarom werkt Verifast met een team van experts binnen onze eigen organisatie en heeft een groot netwerk van internationale partners met de noodzakelijke expertise. Zij zorgen ervoor dat u binnen 2 weken een officieel rapport met onderzoeksresultaten ontvangt. 

Kosten van het onderzoek

De kosten voor het doen van een vermogensonderzoek in het buitenland zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals onder andere:

  • Om hoeveel onderzoeken gaat het?
  • Op welke inkomsten en/of vermogen moet worden gecontroleerd?
  • In welk land c.q. landen moet worden gecontroleerd?
  • Is de klant op zoek naar indicatoren, of zijn bewijsstukken vereist?
  • Welke informatie is al bekend over de te onderzoeken perso(o)nen?

Verifast biedt de dienstverlening aan volgens twee modellen. In het reguliere model betaalt u een vast bedrag per uitgevoerd onderzoek. Verifast biedt ook de mogelijkheid om vermogensonderzoek in het buitenland te doen op basis van No Trace No Fee. Dit betekent dat u alleen betaalt voor onze dienstverlening wanneer er in het buitenland inkomsten of vermogen wordt aangetroffen. Wanneer u ons aangeeft naar welke dienstverlening uw organisatie op zoek is, dan zijn we graag bereid u op korte termijn een passende offerte toe te sturen.